Ja tenim escorxador de cuis a Llanupacha / Ya tenemos matadero de cuyes en Llanupacha

A la comunitat de Llanupacha, Perú, s’ha finalitzat la construcció d’un escorxador de cuis. Aquest edifici ha estat realitzat pels membres de la comunitat, amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres. La construcció permetrà impulsar l’economia solidària a la zona, sent un model per al desenvolupament local i la gestió ambiental de Llanupacha.

 En la comunidad de Llanupacha, Perú, se ha finalizado la construcción de un camal de cuyes. Este edificio ha sido realizado por los miembros de la comunidad, con el apoyo de Ingeniería Sin Fronteras. La construcción permitirá impulsar la economía solidaria en la zona, siendo un modelo para el desarrollo local y la gestión ambiental de Llanupacha.

Camal

Pla de negocis a Llanupacha / Plan de negocios en Llanupacha

Els productors de Llanupacha es reuneixen per elaborar el pla de negocis de la seva producció ecològica. Amb el suport d’ESF, Entrepobles i Grufides, els productors han analitzat les potencialitats, amenaces, oportunitats i debilitats de la seva iniciativa productiva.

Los productores de Llanupacha se reúnen para elaborar el plan de negocios de su producción ecológica. Con el apoyo de ISF, Entrepueblos y Grufides, los productores han analizado las potencialidades, amenazas, oportunidades y debilidades de su iniciativa productiva.

plan de negocios