Ja tenim escorxador de cuis a Llanupacha / Ya tenemos matadero de cuyes en Llanupacha

A la comunitat de Llanupacha, Perú, s’ha finalitzat la construcció d’un escorxador de cuis. Aquest edifici ha estat realitzat pels membres de la comunitat, amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres. La construcció permetrà impulsar l’economia solidària a la zona, sent un model per al desenvolupament local i la gestió ambiental de Llanupacha.

 En la comunidad de Llanupacha, Perú, se ha finalizado la construcción de un camal de cuyes. Este edificio ha sido realizado por los miembros de la comunidad, con el apoyo de Ingeniería Sin Fronteras. La construcción permitirá impulsar la economía solidaria en la zona, siendo un modelo para el desarrollo local y la gestión ambiental de Llanupacha.

Camal