Capacitación tècnica ambiental / Capacitación técnica ambiental

El Govern Autònom Descentralitzat de la Província d’Orellana (GADPO) i l’Associació de Líders Comunitaris Red Ángel Shingre (ALCRAS), en el marc del projecte que executen conjuntament amb Enginyeria Sense Fronteres a l´Equador, capaciten en matèria tècnica ambiental als representants polítics de la Junta Parroquial de San Carlos.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (GADPO) y la Asociación de Líderes Comunitarios RED ÁNGEL SHINGRE (ALCRAS), en el marco del proyecto que ejecutan conjuntamente con Ingeniería Sin Fronteras en Ecuador, capacitaron en materia técnica ambiental a los representantes políticos de la Junta Parroquial de San Carlos.

San Carlos

Taller sobre Drets a La Florida / Taller de Derechos en La Florida

La Asociación de Líderes Comunitarios RED ÁNGEL SHINGRE (ALCRAS) va organitzar, amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres, un taller a la comunitat La Florida de capacitació sobre Drets Constitucionals, Humans i de la Naturalesa.
La Asociación de Líderes Comunitarios RED ÁNGEL SHINGRE (ALCRAS) organizó, con el apoyo de Enginyeria Sense Fronteres, un taller a la comunidad La Florida de capacitación sobre Derechos Constitucionales, Humanos y de la Naturaleza.
???????????????????????????????

Taller ambiental per joves liders a l´Equador/ Taller ambiental para jóvenes líderes en Ecuador

La comunitat d’Atahualpa, a l´Equador, i les dels voltants van organitzar, amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres, un taller de recolzament als i les joves líders per a fomentar les iniciatives alternatives a les activitats extractives i amigables amb el Medi Ambient.

La comunidad de Atahualpa, en Ecuador y las aledañas organizaron, con el apoyo de Enginyeria Sense Fronteres, un taller de fortalecimiento a los jóvenes líderes y lideresas para emprender iniciativas alternativas a las actividades extractivas y amigables con el Medio Ambiente.

Atahualpa

Petroli a l’aigua / Petróleo en el agua

Enginyeria Sense Fronteres va participar aquesta setmana en la formació de la junta parroquial de Tres de Noviembre (Equador), on es va capacitar sobre la detecció precoç de contaminants de petroli a l’aigua.

Ingeniería Sin Fronteras participó durante esta semana en la formación en la junta parroquial de Tres de Noviembre (Ecuador), donde se capacitó sobre la detección precoz de contaminantes de petróleo en el agua.