Pla de negocis a Llanupacha / Plan de negocios en Llanupacha

Els productors de Llanupacha es reuneixen per elaborar el pla de negocis de la seva producció ecològica. Amb el suport d’ESF, Entrepobles i Grufides, els productors han analitzat les potencialitats, amenaces, oportunitats i debilitats de la seva iniciativa productiva.

Los productores de Llanupacha se reúnen para elaborar el plan de negocios de su producción ecológica. Con el apoyo de ISF, Entrepueblos y Grufides, los productores han analizado las potencialidades, amenazas, oportunidades y debilidades de su iniciativa productiva.

plan de negocios

Santa Tecla desenvolupa la seva Agenda Hídrica / Santa Tecla desarrolla su Agenda Hídrica

ACUA i ESF donen suport a l’Alcaldia i comunitats de Santa Tecla (El Salvador), en la realització d’un taller participatiu per al desenvolupament de l’Agenda hídrica que millori les actuacions en la planificació hidrològica i territorial del municipi.

 ACUA e ISF apoyan a la Alcaldía y comunidades de Santa Tecla (El Salvador)  en la realización de un taller participativo para el desarrollo de la Agenda Hídrica que mejore las actuaciones en la planificación hidrológica y territorial del municipio.

SANTA TECLA

Taller sobre Drets a La Florida / Taller de Derechos en La Florida

La Asociación de Líderes Comunitarios RED ÁNGEL SHINGRE (ALCRAS) va organitzar, amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres, un taller a la comunitat La Florida de capacitació sobre Drets Constitucionals, Humans i de la Naturalesa.
La Asociación de Líderes Comunitarios RED ÁNGEL SHINGRE (ALCRAS) organizó, con el apoyo de Enginyeria Sense Fronteres, un taller a la comunidad La Florida de capacitación sobre Derechos Constitucionales, Humanos y de la Naturaleza.
???????????????????????????????

Taller ambiental per joves liders a l´Equador/ Taller ambiental para jóvenes líderes en Ecuador

La comunitat d’Atahualpa, a l´Equador, i les dels voltants van organitzar, amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres, un taller de recolzament als i les joves líders per a fomentar les iniciatives alternatives a les activitats extractives i amigables amb el Medi Ambient.

La comunidad de Atahualpa, en Ecuador y las aledañas organizaron, con el apoyo de Enginyeria Sense Fronteres, un taller de fortalecimiento a los jóvenes líderes y lideresas para emprender iniciativas alternativas a las actividades extractivas y amigables con el Medio Ambiente.

Atahualpa