La comunidad de Palacios tendrá agua / La comunitat de Palacios tindrà aigua

Aquesta setmana se signava el conveni de col · laboració entre la comunitat de Palacios i l’Ambaixada del Japó al Salvador per iniciar les obres, supervisades per ESF, per portar l’aigua a la comunitat.

Esta semana se firmaba el convenio de colaboración entre la comunidad de Palacios y la Embajada del Japón en El Salvador para iniciar las obras, supervisadas por ISF, para llevar el agua a la comunidad.

Palacios Japon

Una Llei General d’Aigües / Una Ley de Aguas

La Mesa Nacional Frente a la Mineria Metálica del Salvador juntament amb altres organitzacions socials ha sol · licitat en un acte públic que s’aprovi la Llei General d’Aigües, i que s’hi reconegui el Dret Humà a l’Aigua i la plena Gestió Pública

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador junto con otras organizaciones sociales ha solicitado en un acto público que se apruebe la Ley General de Aguas, y que en ella se reconozca el Derecho Humano al Agua y su plena gestión pública.

Una-ONG-salvadoreña-insiste-ante-el-Parlamento-que-apruebe-una-ley-contra-la-minería

 

Els joves i els problemes ambientals /Los jóvenes y los problemas ambientales

Els joves del Comitè Ecològic El Zaite, membre dels Comitès Ambientals de Vigilància de CORCULL, han realitzat un mural per sensibilitzar a la seva comunitat sobre els problemes hídrics i el canvi climàtic.

 Los jóvenes del Comité Ecológico El Zaite, miembro de los Comités Ambientales de Vigilancia de CORCULL, han realizado mural para sensibilizar a su comunidad sobre los problemas hídricos y el cambio climático.

Comite de vigilancia

Voluntaris fan aixecament topogràfic / Voluntarios realiza levantamiento topográfico

Voluntaris d’ESF amb suport de la comunitat fan aixecament topogràfic a la comunitat de Los Lotes, Departament de la Llibertat (El Salvador), per a la realització de la carpeta tècnica per al sistema d’abastament d’aigua potable d’aquesta comunitat.

Voluntarios de ISF con apoyo de la comunidad realizan levantamiento topográfico en la comunidad de Los Lotes, Departamento de La Libertad (El Salvador), para la realización de la carpeta técnica para el sistema de abastecimiento de agua potable de dicha comunidad.

levantamiento Los Lotes

Santa Tecla desenvolupa la seva Agenda Hídrica / Santa Tecla desarrolla su Agenda Hídrica

ACUA i ESF donen suport a l’Alcaldia i comunitats de Santa Tecla (El Salvador), en la realització d’un taller participatiu per al desenvolupament de l’Agenda hídrica que millori les actuacions en la planificació hidrològica i territorial del municipi.

 ACUA e ISF apoyan a la Alcaldía y comunidades de Santa Tecla (El Salvador)  en la realización de un taller participativo para el desarrollo de la Agenda Hídrica que mejore las actuaciones en la planificación hidrológica y territorial del municipio.

SANTA TECLA

El Salvador es mobilitza per l’aigua / El Salvador se moviliza por el agua

Milers de persones es van mobilitzar pels principals carrers de Sant Salvador, per demanar els partits que reprenguin la discussió de la Llei d’Aigües, i desisteixin d’incloure a l’empresa privada en el govern de l’aigua.

Miles de personas se movilizaron por las principales calle de San Salvador, para demandar a los partidos que retomen la discusión de la Ley de Aguas, y desistan de incluir a la empresa privada en el gobierno del agua.

???????????????????????????????