El Salvador es mobilitza per l’aigua / El Salvador se moviliza por el agua

Milers de persones es van mobilitzar pels principals carrers de Sant Salvador, per demanar els partits que reprenguin la discussió de la Llei d’Aigües, i desisteixin d’incloure a l’empresa privada en el govern de l’aigua.

Miles de personas se movilizaron por las principales calle de San Salvador, para demandar a los partidos que retomen la discusión de la Ley de Aguas, y desistan de incluir a la empresa privada en el gobierno del agua.

???????????????????????????????

Aigua per Mutuze / Agua para Mutuze

Reunió amb el comitè d’aigua de la comunitat per organitzar la feina de construcció del pou i el servei d’aigua per a la població a aquesta població de Funhalouro (Moçambic).

Reunión con el comité de agua de la comunidad para organizar el trabajo de construcción del pozo y el servicio de agua para la población a esta población de Funhalouro (Mozambique).

Mutuze

Los Hernández tenen aigua / Los Hernández tienen agua

130507-Inauguración Los Hernandez (39)

ESF, juntament amb ADES, l’Ambaixada del Japó i Alcaldia de Ilobasco inaugura el sistema d’aigua potable de la comunitat Los Hernández, (El Salvador), que abasteix a un total de 112 famílies. Projecte executat amb el suport tècnic d’ESF.

ISF, junto con ADES, la Embajada de Japón y Alcaldía de Ilobasco inaugura el sistema de agua potable de la comunidad Los Hernández, (El Salvador), que abastece a un total de 112 familias. Proyecto ejecutado con el apoyo técnico de ISF.

Aigua acabada de fer / Agua recién hecha

Aigua Acabada de Fer recolza els projectes i les campanyes que Enginyeria Sense Fronteres porta a terme arreu del món i a casa nostra per assegurar el dret humà a l’aigua. Emporta’t a casa una d’aquestes ampolles d’aigua acabada de fer quan la vegis a qualsevol hotel, bar o restaurant, i estaràs estalviant impactes al medi ambient a la vegada que ajudes a garantir un dret humà.

Agua Recién Hecha apoya los proyectos y las campañas que ISF lleva a cabo aquí y en todo el mundo para asegurar el derecho humano al agua. Llévate a casa una de estas botellas de agua recién hecha cuando la veas en cualquier hotel, bar o restaurante, y estarás evitando impactos al medio ambiente a la vez que ayudas a garantizar un derecho humano.

ampolla aigua3 ampolla aigua4560714_495276193829556_2079881692_n

Aigua per Funhalouro / Agua para Funhalouro

Enginyeria Sense Fronteres reemprén poc a poc el seu programa d’aigua a Funhalouro (Moçambic), gràcies al vostre suport. Durant els propers mesos s’enllestiran els pous que donaran aigua i regaran els horts de 2.400 persones.

ISF reemprende poco a poco su programa de agua en Funhalouro (Mozambique), gracias a vuestro apoyo. Durante los próximos meses se terminarán los pozos que darán agua y regarán los huertos de 2.400 personas.